© SF / Marco Borrelli

Photos and Videos

musicAeterna Orchestra & Choir 2 · Currentzis 2021: Sara Blanch (Soprano), Teodor Currentzis (Conductor), musicAeterna
open gallery
musicAeterna Orchestra & Choir 2 · Currentzis 2021: Sara Blanch (Soprano)
open gallery
musicAeterna Orchestra & Choir 2 · Currentzis 2021: Sara Blanch (Soprano), Teodor Currentzis (Conductor), musicAeterna
open gallery
musicAeterna Orchestra & Choir 2 · Currentzis 2021: Sara Blanch (Soprano), Teodor Currentzis (Conductor), musicAeterna
open gallery
musicAeterna Orchestra & Choir 2 · Currentzis 2021: Sara Blanch (Soprano), musicAeterna Choir, musicAeterna
open gallery
musicAeterna Orchestra & Choir 2 · Currentzis 2021: Teodor Currentzis (Conductor), Sara Blanch (Soprano), musicAeterna Choir, musicAeterna
open gallery
open gallery

Programme Navigator