login | register
EN  |  DE

PROGRAMME DETAIL

Young Directors Project
Lundahl & Seitl Symphony of a Missing Room


London, Großbritannien/Stockholm, Schweden

PREMIERE

 • 17 August 2011, 11:00

DATE

 • 17 August 2011, 12:00
 • 17 August 2011, 14:00
 • 17 August 2011, 15:00
 • 18 August 2011, 11:00
 • 18 August 2011, 12:00
 • 18 August 2011, 14:00
 • 18 August 2011, 15:00
 • 19 August 2011, 11:00
 • 19 August 2011, 12:00
 • 19 August 2011, 14:00
 • 19 August 2011, 15:00
 • 20 August 2011, 11:00
 • 20 August 2011, 12:00
 • 20 August 2011, 14:00
 • 20 August 2011, 15:00
 • 21 August 2011, 11:00
 • 21 August 2011, 12:00
 • 21 August 2011, 14:00
 • 21 August 2011, 15:00
 • 23 August 2011, 11:00
 • 23 August 2011, 12:00
 • 23 August 2011, 14:00
 • 23 August 2011, 15:00
 • 24 August 2011, 11:00
 • 24 August 2011, 12:00
 • 24 August 2011, 14:00
 • 24 August 2011, 15:00
 • 25 August 2011, 11:00
 • 25 August 2011, 12:00
 • 25 August 2011, 14:00
 • 25 August 2011, 15:00
 • 26 August 2011, 11:00
 • 26 August 2011, 12:00
 • 26 August 2011, 14:00
 • 26 August 2011, 15:00

Print programme (PDF)

LEADING TEAM

BESETZUNG

INFO

KRITIK

Error An error has occurred.
An error has occurred.
search

LOGIN | FORGOT PASSWORD