EN
DE

PROGRAMME DETAIL

Lied Recital • Christian Gerhaher – Gerold Huber

PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT • An den Mond in einer Herbstnacht, D. 614

FRANZ SCHUBERT • Hoffnung D 295

FRANZ SCHUBERT • In January 1817, “Tiefes Leid”, D. 876

FRANZ SCHUBERT • Abschied, D. 475

FRANZ SCHUBERT • Herbst, D. 945

FRANZ SCHUBERT • Über Wildemann, D. 884

FRANZ SCHUBERT • Der Wanderer, D. 649

FRANZ SCHUBERT • Der Wanderer an den Mond, D. 870

FRANZ SCHUBERT • Der Zwerg, D. 771

FRANZ SCHUBERT • Abendstern, D 806

FRANZ SCHUBERT • Im Walde, D. 834

FRANZ SCHUBERT • Nach einem Gewitter, D. 561

FRANZ SCHUBERT • An die Nachtigall, D. 196

FRANZ SCHUBERT • Totengräber-Weise, D. 869

FRANZ SCHUBERT • Frühlingsglaube, D. 686

FRANZ SCHUBERT • Nachtviolen, D. 752

FRANZ SCHUBERT • Abendlied für die Entfernte, D. 856

FRANZ SCHUBERT • Wehmut, D. 772

FRANZ SCHUBERT • Der Strom, D. 565

FRANZ SCHUBERT • Der Hirt, D. 490

FRANZ SCHUBERT • Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D. 360

FRANZ SCHUBERT • Nachtgesang, D. 314

FRANZ SCHUBERT • Der Sänger am Felsen, D. 482

INFORMATION

End of concert approx. 10:05 pm.

Print programme (PDF)

PERFORMERS

Christian Gerhaher, Baritone
Gerold Huber, Piano

Motive Lied Recitals, © Robert Mertens

CHOOSE DATE

Haus für Mozart (Display seating plan with categories)

LOGIN | FORGOT PASSWORD