EN
DE

PROGRAMME DETAIL

HERMANN PREY

DATE

  • 05 August 1982, 19:30

PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT • Der Sänger op. 117 D 149

FRANZ SCHUBERT • Sehnsucht

FRANZ SCHUBERT • Rastlose Liebe op. 5/1 D 138

FRANZ SCHUBERT • Meeres Stille, op. 3/2, D. 216

FRANZ SCHUBERT • Der Fischer

FRANZ LISZT • Der König in Thule

FRANZ SCHUBERT • Der Schatzgräber D 256

FRANZ SCHUBERT • Erlkönig D 328

FRANZ SCHUBERT • Prometheus D 674

FRANZ SCHUBERT • Grenzen der Menschheit D 716

FRANZ SCHUBERT • Ganymed op. 19/3 D 544

FRANZ SCHUBERT • An Schwager Kronos op. 19/1

FRANZ SCHUBERT • Versunken D 715

FRANZ SCHUBERT • Geheimes D 719

FRANZ SCHUBERT • An die Entfernte

FRANZ SCHUBERT • Willkommen und Abschied op. 56/1

Print programme (PDF)

PERFORMERS

Hermann Prey, Baritone
Helmut Deutsch, Pianosearch

LOGIN | FORGOT PASSWORD