EN
DE

PROGRAMME DETAIL

HERMANN PREY

DATE

  • 14 August 1993, 20:00

PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT • Der Sänger op. 117 D 149

FRANZ SCHUBERT • Sehnsucht D 123

FRANZ SCHUBERT • Rastlose Liebe, Op. 5 No. 1, D. 138

FRANZ SCHUBERT • Meeres Stille, op. 3/2, D. 216

FRANZ SCHUBERT • Der Fischer

FRANZ SCHUBERT • Der König von Thule D 367

FRANZ SCHUBERT • Der Schatzgräber D 256

FRANZ SCHUBERT • Erlkönig, D. 328

FRANZ SCHUBERT • Prometheus D 674

FRANZ SCHUBERT • Grenzen der Menschheit D 716

FRANZ SCHUBERT • Ganymed, Op. 19 No. 3, D. 544

FRANZ SCHUBERT • An Schwager Kronos op. 19/1

FRANZ SCHUBERT • Versunken D 715

FRANZ SCHUBERT • Geheimes D 719

FRANZ SCHUBERT • An die Entfernte

FRANZ SCHUBERT • Willkommen und Abschied op. 56/1

Print programme (PDF)

PERFORMERS

Hermann Prey, Baritone
Oleg Maisenberg, Pianosearch

LOGIN | FORGOT PASSWORD